TV lectio divina - XI Niedziela zwykła "A" (Mt 9, 36-10,8)

Warto zgłębiać Serce Jezusa, w którym jest tyle współczucia i miłosierdzia dla ludzi nękanych, strapionych, samotnych, opuszczonych, bezradnych. Kontemplacja takiego Serca dla ludzi otwiera powołanie i posłanie, pragnienie wejścia w misję. Tu chodzi o żniwo rozstrzygające znalezienie się po stronie owiec lub kozłów - życie wieczne lub wieczne potępienie. Zapraszamy na medytację biblijną - ks. Sławek Laskowski, ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

TOP