TV lectio divina - XXIV Niedziela zwykła "A" (Mt 18, 21-35)

Przebaczenie z serca: odpuścić, nie chować urazów... Chodzi o dużo więcej: trzeba najpierw coś zo-baczyć, żeby móc prze-baczyć. Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej - ks. Józef Maciąg, ks. Paweł Matyaszewski i ks. Robert Muszyński

TOP