TV lectio divina - Wniebowzięcie NMP (Łk 1, 39-56)

Prostota, pokora, uwielbienie - tak można w skrócie opisać życie Maryi na ziemi i Ona pomaga nam iść tą drogą za Jezusem. Zapraszamy na medytację biblijną: ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Maciej Warowny

TOP