TV lectio divina - XXVI Niedziela zwykła "B" (Mk 9, 38-43.45. 47-48)

Ten, który nie przynależy do naszej wspólnoty, naszego ruchu, naszego Kościoła, czy taki jest przeciwko nam i powinniśmy od niego się separować? Jedność w różnorodności - oblicze Kościoła, które chcemy dziś odkrywać. To piękno Kościoła niestety zaciemniają zgorszenia, a tych jest dużo. Zapraszamy do medytacji biblijnej - ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

TOP