TV lectio divina - II Niedziela Wielkiego Postu "C" (Łk 9, 28-36)

Nadchodzi wielka walka duchowa. Diabeł, który po porażce kuszenia Jezusa na pustyni odszedł od Niego do czasu i powróci na Golgocie. Znów będzie zaczynał kuszenie: "jeśli jesteś Synem Bożym...". "Jeśli jesteś chrześcijaninem.."; "jeśli jesteś dzieckiem Bożym.." - tak kusi nas. Pan Jezus "uzbraja" uczniów, sam Ojciec Niebieski wskazuje i potwierdza Go, by Jego uczniowie wytrzymali KRZYŻ i jego zgorszenie. Co nas czeka, jaki KRZYŻ my mamy wytrzymać i w jakim stanie jest nasze wzbronienie duchowe? Zapraszamy na medytację biblijną - ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

TOP