TV lectio divina - III Niedziela Wielkiego Postu "C" (Łk 13, 1-9)

"Jeśli się nie nawrócicie...". Tylko co właściwie masz zrobić, żeby się nawrócić? Chcesz się nawrócić i wydać piękne, słodkie owoce nawrócenia w swoim życiu i dziś może to słowo medytacji wydobędzie cię z twojego duchowego rozchwiania. Zapraszamy: ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

TOP