TV lectio divina - IV Niedziela Wielkiego Postu "C" (Łk 15, 1-3.11-32)

Dlaczego młodszy syn poznał prawdziwe serce ojca a starszy raczej nie? Do którego z synów jest mi bliżej, faktycznie a nie w zamyśle? Zapraszamy na medytację biblijną - ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

TOP