TV lectio divina - V Niedziela Wielkanocna "C" (J 13, 31-35)

"Abyście się miłowali, jak Ja was umiłowałem". Przyjrzyjmy się miłości Jezusa do nas porzucając religijne emocje, kierując się wiarą słowem Bożym. Odkryjemy MIŁOŚĆ, która pociąga, by iść za Nią. Zapraszamy do medytacji biblijnej - ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

TOP