TV lectio divina - Uroczystość Najświętszej Trójcy "C" (J 16, 12-15)

"Ojciec mój działa i Ja działam" - mówił do ludzi Jezus. Ojciec, Syn i Duch Święty w działaniu, Trójca Święta w misji i my w misji. Zapraszamy na medytację biblijną - ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński.

TOP