TV lectio divina - II Niedziela Adwentu "A" (Mt 3, 1-12)

Wydajcie owoc godny nawrócenia, mówienie, że jestem wierzący, ochrzczony, praktykujący czy niepraktykujący niewiele znaczy, dla Pana ważne są owoce nawrócenia - jesteś pszenicą czy plewą? Żyjesz prowadzony i wyposażony w moc Ducha czy wg swego "widzimisię"? To dość szybko się pokazuje w praktyce życia - jedni zostali męczennikami, a drudzy poszli w rozsypkę. A jak dziś Pan dokona oczyszczenia swego Ludu? Zapraszamy na medytację biblijną - ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

TOP