TV lectio divina - II Niedziela zwykła "A" (J 1, 29-34)

Jan dał świadectwo: On jest Synem Bożym. My także mamy dać świadectwo o Jezusie Chrystusie, świadectwo oparte o nasze osobiste doświadczenie spotkania Mesjasza. Zapraszamy na medytację biblijną - ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

TOP