TV lectio divina - III Niedziela zwykła "A" (Mt 4, 12-23)

Wola Boża - modlimy się: "Bądź wola Twoja..." ale często nie podejmujemy tematu w codziennym życiu, każdy biegnie za swoim. Odkryć, że Bóg ma plan i cię do niego zaprasza to wielki przywilej. Czy rzucę swoje plany, by realizować Jego? Takie proste, a takie trudne - zapraszamy na medytację biblijną - ks. Sławek Laskowski, ks. Paweł Matyaszewski i ks. Robert Muszyński

TOP