TV lectio divina - Zesłanie Ducha Świętego "A" (Dz 2, 1-13)

Znasz osobiście Ducha Świętego? Umiesz Go słuchać i pozwalasz się prowadzić? O naszej Pięćdziesiątnicy dziś rozważamy - ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

TOP