TV lectio divina - XII Niedziela zwykła "A" (Mt 10, 26-33)

Dziś Chrystus mówi kogo mamy się bać a kogo mamy się nie bać i jak pokonać strach, który w nas jest. Zapraszamy do medytacji biblijnej - ks. Józef Maciąg, ks. Dominik Szymański i ks. Robert Muszyński

TOP