Echo ST

Mój Izaak (Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18) II Niedziela Wielkiego Postu B

Wodzeni na pokuszenie! - Ks. Stanisław Ormanty

Echo Apostoła

Czekam na potop (1 P 3, 18-22) 1 Niedziela Wielkiego Postu, B

Lectio Divina

I niedziela Wielkiego Postu "B" (Mk 1,12-15) - Jezus – nowy Adam głosi Ewangelię Bożą

Skrutacja

I niedziela Wielkiego Postu "B" (Mk 1,12-15) - „Czas się wypełnił"

Echo ST

Od potopu do pustyni (Rdz 9, 8-15) I Niedziela Wielkiego Postu B

Echo ST

My także mieszkamy w Jerozolimie (Iz 60,1-6) Objawienie Pańskie

Echo ST

Komu ostatnio błogosławiłeś? (Lb 6, 22-27) Świętej Bożej Rodzicielki Maryji

Echo Apostoła

Jaki głos krzyczy we mnie? (Ga 4, 4-7) Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Polska Kana - śp. Ks. prof. Józef Kudasiewicz

TOP