Katecheza o Abrahamie - Ks. S. Wypych

 

 ś.p. Ks. Stanisław WypychKatecheza o Abrahamie  

                Inspirację tej katechezy stanowi Rok Święty. Bóg daje nam przeżywać ten bardzo szczególny moment historii zbawienia. Jest ważną rzeczą rozumieć co i jak Bóg mówił do człowieka od samego jej początku oraz w dziejach jej kluczowych, konkretnych postaci, aby w pełni przyjąć bogactwo darów, które nam dziś przynosi. On bowiem jest Tym, który działa w historii. Człowiek może to akceptować, przyjmować lub odrzucać. I bywa, że człowiek odrzuca. Czyni to czasem również nawet ten, który stoi blisko: Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli (J 1, 11). Mam nadzieję, że refleksja nad tym, jak Bóg działał w historii Abrahama, Jakuba, Mojżesza, Dawida i innych pomoże nam akceptować Boga w tym, co On czyni w życiu każdego z nas, a nie w naszych projektach.
(czytaj dalej...)

Tu jest pełny tekst katechezy

TOP