Piątek, 31 maja (Łk 1, 39-56)

Nieść światu Jezusa

Maryja jest pierwszą Apostołką, Uczennicą Swego Syna, jeszcze przed Jego narodzeniem.

Scena nawiedzenia zapowiada Kościół, który nie może nie być misyjny, a jego misją jest niesienie człowiekowi Jezusa. Tylko wtedy możemy być misjonarzami, gdy Jezus jest z nami obecny, a celem misji jest doprowadzenie do spotkania człowieka z Bogiem. Elżbieta jest przepełniona radością, bowiem dzięki Maryi doświadcza obecności Jezusa, a w swym kantyku na Jej cześć wyraża najważniejszą prawdę o szczęściu człowieka. Jest ono owocem wiary, całkowitego zaufania Bogu i pozwolenia Mu, aby przemieniał ludzkie życie.

Radość z Twej obecności w moim życiu, którą mi dajesz, Panie, przemieniaj w gorliwość niesienia jej innym, świadczenia o Twej miłości.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP