Słowo na dziś (1.08.2020)

«Człowiek ten zasługuje na wyrok śmierci, gdyż prorokował przeciw temu miastu, jak to słyszeliście na własne uszy».

Prorok Jeremiasz krytykował zachowania izraelskich kapłanów i pobożnych Izraelitów. Zapłacił za to swoim życiem. Dziś podnoszą się liczne głosy krytyki wobec ludzi Kościoła, i duchownych, i świeckich. Ludzie pokroju Jeremiasza mogą być wzorcem krytykowania. Krytykował z miłosci do Boga i Narodu Wybranego, w pokorze i w posłuszeństwie Bożemu słowu.

Ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP