Rekolekcje kapłańskie w Nałęczowie 20-23.11.2017 - O. dr Gabriele Nanni OCD

Lectio Divina

XXV niedziela zwykła "A" (Mt 20, 1-16) - Nieznośna dobroć Boga

Echo Ewangelii

Po denarze (Mt 20, 1-16)

Echo ST

Szukajcie Pana (Iz 55,6-9) - I czytanie

Echo Apostoła

Uciec, odejść czy pozostać? (Flp 1, 20c-24. 27a) 25 Niedziela Zwykła A

Różaniec do granic 7.10.2017

TOP