SFD - Szkoła Formacji Duchowej

TV lectio divina - XXII niedziela zwykła "B" (Mk 7, 1-23)

W TV lectio divina rozważamy tekst Mk 7, 1-23  z XXII niedzieli zwykłej "B"

Dziś o hipokryzji czyli "zamiataniu pod dywan". Mamy za złe politykom, że tak robią, co kończy się odkryciem kolejnych afer oraz uświadomieniem społeczeństwu, że nie jest tak pięknie jak miało być. Jezus stanowczo piętnuje ducha hipokryzji, przez niego rozchodzą się nasze drogi z Panem. Będziemy się starali odnaleźć drogi do naszego serca pełnego ... no właśnie czego? Już tutaj może być zaskoczenie: czym wg ciebie jest wypełnione twoje serce a czym wg Jezusa. Medytację biblijną prowadzą ks. Krzysztof Podstawka, ks. Paweł Matyaszewski i ks. Robert MuszyńskiXXII niedziela zwykła "B" (Mk 7, 1-8, 14-15, 21-23) - Czy jestem hipokrytą?

Uwaga, otwiera nowe okno.

lectiodivina Perykopa, którą Kościół czyta w 22. niedzielę zwykłą w cyklu „B”, należy do większego segmentu Ewangelii Marka zwanego przez egzegetów „sekcją chlebów”. Jest ona zbiorem katechez apostolskich, funkcjonujących jako całość już w tradycji ustnej, a następnie opracowanych literacko przez Marka i włączonych do tekstu jego Ewangelii.
Więcej…


XXII niedziela zwykła "B" (Mk 7, 1-8.14-15.21-23) - Co kryje ludkie serce?

Uwaga, otwiera nowe okno.

skrutacjazlamaneserce

Panie, kto będzie przebywał w Twym przybytku?... Ten, który postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie (Ps 15, 1-2)

pobierz plik pdf


Nie myj rąk, obmyj serce! (Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23)

echoewangelii

Marek Ewangelista położył wielki nacisk na Jezusowe objaśnienie przyczyn prawdziwej nieczystości. Kierując swoją Ewangelię do mieszkańców Rzymu szczegółowo wyjaśnia problem, który słuchaczom pogańskiego pochodzenia nie tylko był zupełnie obcy, ale także nie mógł mieć w ich odczuciu większego znaczenia. Lecz Marek konsekwentnie tłumaczy sens opozycji

Więcej…


CHARYZMATY W POSŁUDZE UWALNIANIA - ks. M. Piątkowski

Ks. prał. dr Marian Piątkowski
Polecamy nowy artykuł ks. prał. Mariana Piątkowskiego, koordynatora posługi egzorcystów w Polsce, wygłoszony na Światowej Konferencji Posługi Uwolnienia, ktora odbyła się w lipcu 2007 w Częstochowie.

Charyzmaty w posłudze uwalniania

       Zanim spróbujemy przedstawić rolę, jaką spełniać mogą charyzmaty w posłudze uwalniania i dodajmy – egzorcyzmu, trzeba dokładniej przypomnieć czym są charyzmaty w kontekście innych darów Bożych. 

Więcej…


Przebieg nabożeństwa o uwolnienie i uzdrowienie rodziny

Nabożeństwo o uzdrowienie i uwolnienie rodziny i przodkówPRZEBIEG MODLITWY WSTAWIENNICZEJ O UWOLNIENIE I UZDROWIENIE

PRZEBIEG  MODLITWY  WSTAWIENNICZEJ  O  UWOLNIENIE  I  UZDROWIENIE

Proponując poniższy przebieg modlitwy wstawienniczej, zakładam podstawową wiedzę o znaczeniu, warunkach i skuteczności modlitwy w życiu chrześcijańskim według Bożego Objawienia i nauki Kościoła.

Autor - śp. ks. dr Marian Piątkowski - były kordynator posługi polskich egzorcystów i wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Więcej…


KIM JEST NASZ NIEPRZYJACIEL I JAK ON DZIAŁA?

KIM JEST NASZ NIEPRZYJACIEL I JAK ON DZIAŁA?

ZARYS KATOLICKIEJ DEMONOLOGII

śp. ks. dr Marian Piątkowski

(wykład podczas konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Uwalniania,
Jasna Góra 11.7.2005)

I.     DLACZEGO TEN TEMAT?
Z Bożego Objawienia dowiadujemy się, że naszym największym wrogiem jest szatan. Ani największe kataklizmy przyrody, ani najgorsze choroby i epidemie, ani najokrutniejsi tyrani ziemscy, ani mocarstwa dysponujące potężnymi armiami i nuklearnymi arsenałami, ani ideologie usiłujące narzucić światu przemocą swoje obłąkane poglądy nie są tak groźne i niebezpieczne jak złe duchy, określane  diabłami  demonami i w inny sposób.
Więcej…


W poszukiwaniu Boga, który jest Miłością - ks. M. Wróbel

wrobelW poszukiwaniu Boga, który jest Miłością

Wprowadzenie
Ojciec Święty Benedykt XVI swoją pierwszą encyklikę Deus Caritas est rozpoczyna od słów zapisanych w 1 Liście św. Jana (4,16b): Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Papież w sposób klarowny formułuje cel napisania swej encykliki: „Chcę podkreślić niektóre fundamentalne elementy, aby pobudzić świat do nowej, czynnej gorliwości w dawaniu ludzkiej odpowiedzi na Bożą miłość” (punkt 1).
Więcej…


Chrystus stał się Chlebem, aby chleb ... - ks. dr hab. K. Guzowski

guzowski-cropW Ewangelii według św. Jana znajduje się niezwykle ważny tekst dla zrozumienia istoty Eucharystii, tak zwana Mowa Eucharystyczna Chrystusa (J 6, 26-66). Specyficznym rysem tej wypowiedzi Chrystusa jest domaganie się wiary w Niego i w jego posłannictwo zbawcze, w połączeniu z domaganiem się kultu.
Więcej…


SFD w Archidiecezji Lubelskiej
Wilczopole-Kolonia 3820-388 Lublinsfd@kuria.lublin.pl© Copyright Szkoła Formacji Duchowej 2011. All Rights ReservedMade in quaint.pl