Echo Apostoła

Kto ma Ducha Chrystusowego? (Rz 8, 8-11) 5 Ndz. Wielkiego Postu A

Skrutacja

V niedziela Wielkiego Postu "A" (J 11,1-45) - "Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!

Echo ST

Wydobywam was z grobów (Ez 37,12-14) I czytanie

Echo Ewangelii

Ja jestem zmartwychwstanie i życie (J 11,1-45)

Lectio Divina

V niedziela Wielkiego Postu "A" (J 11,1-45) - Zwycięstwo Jezusa nad śmiercią

Diecezjalne rekolekcje wielkopostne w internecie 2020. Cz. IV - Wigilia Paschalna

Diecezjalne rekolekcje wielkopostne w internecie 2020. Cz. III- Wielki Piątek

Diecezjalne rekolekcje wielkopostne 2020. Cz. II - Wielki Czwartek

Diecezjalne rekolekcje wielkopostne w internecie 2020. Cz. I - Niedziela Palmowa

Uwielbienie i modlitwa za miasto Lublin w katedrze dopiero 11.05.2020 godz. 19.40

TOP