Echo ST

Bądźcie świętymi (Kpł 19,1-2.17-18)

Echo Ewangelii

Miłujcie waszych nieprzyjaciół (Mt 5,38-48)

Lectio Divina

VII niedziela zwykła "A"(Mt 5,38-48) - Nie stawianie oporu złemu

Echo Apostoła

Ty jesteś świątynią Boga! (1 Kor 3, 16-23) 7 Niedziela Zwykła A

Skrutacja

VII niedziela zwykła "A"(Mt 5,38-48) - Doskonała miłość Boga

Słowo na dziś

Miujcie waszych nieprzyjaciół -19 lutego 2017 – 7 Niedziela zwykła "A"

Dziedzictwo pokoleń - Renata Komajda-Wójcik (psycholog kliniczny)

Przekazywanie dzieciom wiary w rodzinie w doświadczeniu drogi neokatechumenalnej - Ks. Zbigniew Czerwiński

Uzależniony w konfesjonale - o. Ksawery Knotz OFMCap (nr 8 Zbliżenia)

Kiedy pójdziemy do łóżka? - dr Jakub Kołodziej (nr 13 Zbliżenia)

TOP