Skrutacja

II Niedziela Wielkanocna "A" (J 20,19-31) - Obym nie był niedowiarkiem

Lectio Divina

II Niedziela Wielkanocna "A" (J 20,19-31) - Szczęśliwi, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Echo Apostoła

Trwać w wierze (Dz 2,42-47) I czytanie

Echo Ewangelii

Widzieliśmy Pana! (J 20,19-31)

Echo Apostoła

Radość i prześladowania (1 P 1, 3-9) 2 Ndz. Wielkanocna A

Uwielbienie i modlitwa za miasto Lublin w katedrze 10.04.2017, godz. 19.45

Zabawa w zabijanie a kształtowanie charakteru człowieka - Jacek Banaś

Dziedzictwo pokoleń - Renata Komajda-Wójcik (psycholog kliniczny)

Przekazywanie dzieciom wiary w rodzinie w doświadczeniu drogi neokatechumenalnej - Ks. Zbigniew Czerwiński

Uzależniony w konfesjonale - o. Ksawery Knotz OFMCap (nr 8 Zbliżenia)

TOP