SFD - Szkoła Formacji Duchowej

VI Niedziela Wielkanocna "C" - I czytanie (Dz 15, 1-2.22-29)

aniol 400.8Pierwszy w dziejach Kościoła „list pasterski” został wydany w Jerozolimie przez Apostołów i starszych w związku z poważnym problemem zaistniałym w gminie antiocheńskiej.

Więcej…


Trójca Święta w nas (J 14, 23-28) - VI Niedziela Wielkanocna "C"

echoewangelii_omegaW Ewangelii Janowej Duch Święty otrzymuje imię „Parákletos” (łac. „Advocatus”), najczęściej tłumaczone jako „Pocieszyciel”.

Więcej…


TV lectio divina - VI Niedziela Wielkanocna "C" (J 14, 23-28)

W TV lectio divina rozważamy tekst J 14, 23-28 z VI Niedzieli Wielkanocnej.
Wprowadzenie do medytacji biblijnej prowadzą:
ks. Józef Maciąg, ks. Robert Muszyński i ks. Arkadiusz Szczepanik (Warszawa)
Nagranie archiwalneVI Niedziela Wielkanocna "C" (J 14, 23-28) - Odchodzę i przyjdę znów do was

skrutacjaduch„Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę Go do was” (J 16,7). Duch Święty będzie uobecniał Tego, który zapowiada swoje odejście.Miłość, o jakiej wspomina Jezus, jest wnikaniem w Jego tajemnice i pojmowaniem rzeczy nie na sposób ludzki, ale Boży, zgodnie z Jego zamysłem. Pobierz plik pdf


VI Niedziela Wielkanocna "C" (J 14, 23-28) - Jezus zapowiada Parakleta, Ducha Świętego

lectiodivinabogPomijając Prolog (1,1-18) i Epilog (21,1-25), cała Ewangelia według św. Jana dzieli się na dwie części. Jej autor ukazuje objawienie chwały Pańskiej: w znakach czynionych przez Jezusa (rozdz. 1-12) oraz w wydarzeniu Jego męki, śmierci i zmartwychwstania (rozdz. 13-20).

Więcej…


Miasto bez świątyni (Ap 21, 10-14. 22-23) 6 Niedziela Wielkanocna C

echo_apostola

Niewiara sprawia, iż ciągle poszukujemy „dotykalnego” Boga, nawet jeśli ta „dotykalność” będzie wyrażała się wyłącznie naszymi ofiarami i poświęceniami. Każda religijność jest nakierowana na szukanie przychylności Boga. Niezmierną wagę przypisujemy naszym wysiłkom, lekceważąc Jego miłość i bliskość. Do takiej właśnie postawy odwołuje się Paweł na Areopagu:„Bo w rzeczywistości

Więcej…


Uwielbienie w katedrze 11.04.2016

maryjaTAJEMNICA KRZYŻA CHWALEBNEGO - ks. Z. Czerwiński

krzyz chwalebnyPolecamy tekst ks. Z. Czerwińskiego, który bardzo wnikliwie ukazuje sens niezawinionego cierpienia, którego często jest wiele w naszym życiu. Biblia nazywa je KRZYŻEM. To ten „krzyż”, o którym Jezus mówił, że trzeba go brać każdego dnia i iść za Nim. To niezwykłe narzędzie, którym Bóg posługuje się, by nas bardziej związać ze Sobą. A jeśli sensu takiego cierpienia nie widzimy i nie pojmujemy? Czy wiesz, co jest twoim KRZYŻEM? Jeśli nie, to jest możliwe, że buntujemy się na coś, co jest od Pana.Ks. Zbigniew Czerwiński, Lublin
Więcej…


Zaproszenie na KUL na konferencję o św. Hildegardzie z Bingen i jej wizji zdrowia

kul_hildegarda Pobierz plakat w pdf


7 grzechów głównch - ŁAKOMSTWO - Ks. Wojciech Rebeta

tortŁakomstwo – gdy bogiem jest brzuch

„Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie,

wszystko na chwałę Bożą czyńcie” (1 Kor 10,31)

Wśród kolejnych grzechów głównych Katechizm Kościoła Katolickiego wymienia łakomstwo (nr 1866). Pod tym pojęciem rozumie się w pierwszej kolejności nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, dosadniej zwane obżarstwem.

Więcej…


7 grzechów głównych - LENISTWO - Ks. Wojciech Rebeta

lenistwoLenistwo – głodzenie dobra

„Do mrówki się udaj, leniwcze, patrz na jej drogi, bądź mądry (…).

Jak długo, leniwcze, chcesz leżeć? I kiedyż ze snu powstaniesz?” (Prz 6,6.9)

Więcej…


Słudzy i słuchacze Słowa Bożego - ks. Józef Kudasiewicz

 śp.Ks. Prof. J. Kudasiewicz ofiaruje nam bardzo ciękawą medytację biblijną na kanwie tekstów liturgicznych z III niedzieli zwykłej "C", które inspirują do podjęcia refleksji nad jakością posługi przepowiadania Słowa Bożego w Kościele w Polsce. Polecamy!
Jak pogłębić i zdynamizować ewangelizację, posługę słowa w Kościele. Na to pytanie odpowiada Jezus w Ewangelii Łukasza 4,14-31. Perykopę tę właściwie można zatytułować: „Teologia i praktyka posługi słowa”.
Więcej…


SFD w Archidiecezji Lubelskiej
Wilczopole-Kolonia 3820-388 Lublinsfd@kuria.lublin.pl© Copyright Szkoła Formacji Duchowej 2011. All Rights ReservedMade in quaint.pl