Echo Ewangelii

Pójdźcie za Mną (Mk 1,14-20)

Echo ST

Uciec przed Bogiem? (Jn 3, 1-5.10) I czytanie

Skrutacja

III niedziela zwykła „B” (Mk 1,14-20) - „Czas się wypełnił”

Zaproszenie na Kurs Alpha (od 09.01.2018) - Wspólnota Nowe Jeruzalem

Lectio Divina

III niedziela zwykła „B” (Mk 1,14-20) - Pójdźcie za Mną

Echo Apostoła

Czas zwijać żagle (1 Kor 7, 29-31) 3 Niedziela Zwykła B

Lectio Divina

Ofiarowanie Pańskie (Łk 2, 22-40)

TOP