Kuszenie pozorami dobra (Mt 4, 1-11)

Echo Ewangelii

Duch wyprowadza na pustynię

Echo Apostoła

Czekam na potop (1 P 3, 18-22) 1 Niedziela Wielkiego Postu, B

Skrutacja

I niedziela Wielkiego Postu "B" (Mk 1,12-15) - „Czas się wypełnił"

Echo ST

Znak przymierza - I czytanie (Rdz 9,8-15)

Lectio Divina

I niedziela Wielkiego Postu "B" (Mk 1,12-15) - Jezus – nowy Adam głosi Ewangelię Bożą

Kurs Formacji Biblijnej 2020/2021

Uwielbienie i modlitwa za miasto Lublin w katedrze już 8.02.2021godz. 19.40

Po co odmawiać różaniec? - ks. Wojciech Rebeta

TOP