Skrutacja

VI niedziela zwykła "C" (Łk 6, 17. 20-26) "Błogosławieni, którzy teraz płaczecie"

Jak zrobić skrutację Pisma św.? - Ks. Z. Czerwiński

Echo Ewangelii

Błogosławieństwo inne od oczekiwanego (Łk 6,17.20-26)

Lectio Divina

VI niedziela zwykła"C" ,Łk 6,17.20-26 - Jakim jestem świadkiem Ewangelii?

Echo Apostoła

Kiedy spotkałeś Zmartwychwstałego? (1 Kor 15, 1-11) 5 Niedziela Zwykła C

Uwielbienie i modlitwa za miasto Lublin w katedrze 11.03.2019 godz. 19.45

TOP