Echo Apostoła

Charyzmaty, czyli najgłębsze „bycie sobą” (1 Kor 12, 12-30) - 3 Niedziela zwykła C

Lectio Divina

III niedziela zwykła "C" (Łk 1,1-4; 4,14-21) - Dziś Pan wypełnia Pisma

Echo Ewangelii

Słowo pełne łaski (Łk 1,1-4; 4,14-21)

Skrutacja

III niedziela zwykła "C" (Łk 1,1-4; 4,14-21) - „Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem”

Echo ST

„Radość w Panu jest waszą ostoją” 3 ndz. zwykła C (Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10)

Echo Apostoła

Jakie talenty posiadasz? (1 Kor 12, 4-11) 2 Niedziela Zwykła C

Uwielbienie i modlitwa za miasto Lublin w katedrze już 10.01.2022 godz. 19.40

Echo Apostoła

Chrzest - wejście do ogrodu łaski (Tt 2, 11-14; 3, 4-7) Chrzest Pański "C"

Echo Ewangelii

Venite, adoremus (Mt 2,1-12)

TOP