SFD - Szkoła Formacji Duchowej

TV lectio divna - XIII niedziela zwykła "C" (Łk 9, 51-62)

TV lectio divina - XIII niedziela zwykła "C" (Łk 9, 51-62)

Jezus mówi uczniom, że wyrusza w drogę do Jerozolimy. W trakcie tej drogi trzech ludzi chce się przyłączyć do grona uczniów Pana, jednak krótkie spotkanie z Jezusem, krótka rozmowa uświadamia im, że są tak przywiązani do świata doczesnego, że nie są w stanie otworzyć się na wezwanie ducha. Warto "przejrzeć się" w świetle tej Ewangelii. Medytację biblijną prowadzą ks. Józef Maciąg i ks. Robert MuszyńskiXIII niedziela zwykła "C" (Łk 9,51-62) - "...a ty idź i głoś Królestwo Boże"

skrutacjadroga

Dlaczego mówimy, że pójdziemy za Jezusem, a potem nie dajemy rady tego zrobić? pobierz plik pdfXIII niedziela zwykła "C" (Łk 9,51-62) - Droga ucznia

lectiodivinaapostolowie     Pierwszy werset naszej perykopy jest nagłówkiem otwierającym kolejną wielką część Ewangelii Łukaszowej, którą można zatytułować „droga do Jeruzalem” (9,51 – 19,28).

Więcej…


XIII niedziela zwykła "C" - Płaszcz Eliasza (1 Krl 19,16b.19-21)

echoslowa st

          Prorok Eliasz uważał się za ostatniego człowieka w Izraelu, który dochował wierności Bogu, i chciał umierać, bo był wyczerpany i zniechęcony (1 Krl 19,4.14).

Więcej…


Jakże pójdziemy za Tobą (Łk 9, 51-62)

echoewangeliirybacy„Uczynił twardym swoje oblicze, aby iść do Jeruzalem” (Łk 9,51). Mowa tu o determinacji Jezusa, który chce wypełnić wolę Ojca i dać ludziom poznać Jego miłość aż do końca, choć wie, że właśnie za to zostanie potępiony i okrutnie zabity.

Więcej…


Niewolnik, który jest wolny (Ga 5, 1. 13- 18) 13 Niedziela Zwykła C

echo_apostola

     Jeśli ktoś odmawia nauczaniu Apostołów dosadności języka, umiejętności obserwacji oraz konkretnych, nawet uszczypliwych uwag niech jeszcze raz przeczyta rozważany tekst Listu do Galatów. A jeśli ktoś idealizuje Kościół czasów Apostolskich, widząc w nim wyłącznie cnoty i gorliwość w ewangelizacji niech zrobi to samo, o czym wspomniałem wyżej. Wspólnota w Galacji ma poważny problem.

Więcej…


SFD w Archidiecezji Lubelskiej
Wilczopole-Kolonia 3820-388 Lublinsfd@kuria.lublin.pl© Copyright Szkoła Formacji Duchowej 2011. All Rights ReservedMade in quaint.pl