Echo Apostoła

Rywalizujesz czy kochasz? (Flp 2,1-11) 26 Niedziela Zwykła A

Echo ST

Grzech i sprawiedliwość – śmierć i życie (Ez 18,25-28)

Skrutacja

XXVI niedziela zwykła " A" (Mt 21, 28-32) - „Idę, panie!”

Echo Ewangelii

Czy „sprawiedliwy” może się opamiętać? (Mt 21,28-32)

Lectio Divina

XXVI niedziela zwykła " A" (Mt 21, 28-32) - Odnaleźć się w Kościele

Kurs Formacji Biblijnej 2020/20121

Echo Ewangelii

Światło Przemienienia (Mt 17,1-9)

Aklamacja "Sanctus" - historia i teologia. Ks.dr Piotr Petryk

Różne formy sprawowania Mszy Świętej - Ks. dr Piotr Petryk

Obrzęd przygotowania darów – historia i znaczenie - Ks. dr Piotr Petryk

TOP