Echo Apostoła

Jak trzeba się modlić? (Rz 8, 26-27) 16 Niedziela Zwykła A

Echo Ewangelii

Jakim jestem gruntem? (Mt 13,1-23)

Lectio Divina

XV niedziela Zwykła "A"(Mt 13,1-23) - Jaką jestem glebą?

Słowo na dziś

Słowo Boże jak deszcz (Iz 55,10-11)

Uwielbienie w katedrze w wigilię odpustu MB Płaczącej 2.07.2017

Etapy życia małżeńskiego - Agnieszka i Jakub Kołodziejowie

Nastolatki - Agnieszka i Jakub Kołodziejowie

Przekazywanie dzieciom wiary w rodzinie w doświadczeniu drogi neokatechumenalnej - Ks. Zbigniew Czerwiński

TOP