Uwielbienie i modlitwa za miasto Lublin w katedrze 14.01.2018 godz. 19.45

Slowo1

Przez lata widzimy, jak Pan Bóg działa, inspiruje i daje konkretne rozeznanie w czasie adoracji Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

Chcemy uwielbiać Boga w sercu tego miasta, ktorym jest katedra i wchodzić w obecność Boga i w Jego światło w imieniu własnym i tych, których przynosimy w sercu przed oblicze Pana. Bóg ma plan na nasze życie, ma plan dla naszego miasta i naszej Archidiecezji. Już kilka razy pokazał nam co konkretnie mamy omodlić, jakie dzieło Boga jest dziś ważne. Na przykład takim dziełem była budowa lotniska w Lublinie, za które zaczęliśmy się modlić 2 lata przed rozpoczęciem planowania budowy.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

TOP