Echo Apostoła

Radość z zaufania (Flp 4, 4-7) Trzecia Niedziela Adwentu, C

Skrutacja

III Niedziela Adwentu "C" (Łk 3,10-18) - Duch Pański nade mną...

Echo Ewangelii

Co mamy czynić?(Łk 3,10-18)

Echo ST

Radość Boga (So 3,14-18a) I czytanie

Lectio Divina

III Niedziela Adwentu "C" (Łk 3,10-18) - Jan Chrzciciel jako nauczyciel i świadek

Lectio Divina

Niepokalane Poczęcie NMP (Łk 1,26-38) - „Oto ja służebnica Pańska.."

Boże Miłosierdzie w życiu Maryi - Ks. Krzysztof Guzowski

Moc umierania jako cecha duchowa pasterza - Bp Z. Kiernikowski

TOP