Skrutacja

III niedziela Wielkiego Postu "A" - "Panie daj mi tej wody ..."

Słowo na dziś

Grzeszna ewangelizatorka - III Niedziela Wielkiego Postu "A" 19.03.2017

Lectio Divina

III niedziela Wielkiego Postu "A" (J 4,5 - 42) - Pragnienie Boga i pragnienie...

Echo Apostoła

Moja nadzieja (Rz 5, 1-2. 5-8) 3 Ndz Wielkiego Postu A

Echo ST

Wyzwanie i obietnica (Rdz 12,1–4a)

Zabawa w zabijanie a kształtowanie charakteru człowieka - Jacek Banaś

Dziedzictwo pokoleń - Renata Komajda-Wójcik (psycholog kliniczny)

Przekazywanie dzieciom wiary w rodzinie w doświadczeniu drogi neokatechumenalnej - Ks. Zbigniew Czerwiński

Uzależniony w konfesjonale - o. Ksawery Knotz OFMCap (nr 8 Zbliżenia)

Kiedy pójdziemy do łóżka? - dr Jakub Kołodziej (nr 13 Zbliżenia)

TOP