Echo ST

Wzniesione ręce Mojrzesza (Wj 17,8-13) I czytanie

Echo Ewangelii

Zawsze trzeba się modlić (Łk 18,1-8)

Echo Apostoła

Po co nam święte Pisma? (2 Tm 3, 14 – 4, 2) 29 Ndz. Zw. C

Skrutacja

XXIX niedziela zwykła "C" (Łk 18,1-8) - Bądź natarczywy w modlitwie

Lectio Divina

XXIX niedziela zwykła "C" (Łk 18,1-8) - Wołać do Pana dniem i nocą

Szkoła Słowa Bożego w Archikatedrze Lubelskiej (17.10.2019)

Spotkanie biblijne (19,20. 10.2019)

W Blasku i Mocy Słowa Bożego Duchowa (15.10.2019)

Skrutacja

XXVIII niedziela zwykła "C" (Łk 17,11-19) - Jeden z dziesięciu

Echo ST

Pokorni posiądą ziemię (2 Krl 5,14-17) I czytanie

TOP