Echo Apostoła

Święte karcenie (Hbr 12, 5-7. 11-13) 21 Niedziela Zwykła C

Skrutacja

XXI niedziela zwykła "C" (Łk 13, 22-30) - Ostatni będą pierwszymi

Lectio Divina

XXI niedziela zwykła "C" (Łk 13, 22-30) - Ciasne drzwi do zbawienia

Rekolekcje kapłańskie z br. Elia Cataldo 25-28.11.2019 w Nałęczowie

Tajemnica Przemienienia Pańskiego - śp. ks. J. Kudasiewicz

+ks. prof. J. Kudasiewicz - Wniebowzięcie chrystofanią Maryi

Etapy życia małżeńskiego - Agnieszka i Jakub Kołodziejowie

Uwielbienie i modlitwa za miasto Lublin w katedrze 12.08.2019 godz. 19.40

Uzależniony w konfesjonale - o. Ksawery Knotz OFMCap (nr 8 Zbliżenia)

Duch Święty i misja odpuszczania grzechów

TOP