Skrutacja

Wniebowstąpienie Pańskie (Mt 28,16-20) - Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Echo Ewangelii

Czynienie uczniów - Ja jestem z wami (Mt 28, 16-20)

Echo ST

Wniebowstąpienie Pańskie "A" - Obłok obecności (Dz 1, 1-11) I czyt.

Lectio Divina

Wniebowstąpienie Pańskie (Mt 28,16-20) - Gdzie jest Jezus "wzięty w chwale"?

Echo Apostoła

Lekarstwo na zabobon (Ef 1, 17-23) Wniebowstąpienie Pańskie A

Etapy życia małżeńskiego - Agnieszka i Jakub Kołodziejowie

Nastolatki - Agnieszka i Jakub Kołodziejowie

Przekazywanie dzieciom wiary w rodzinie w doświadczeniu drogi neokatechumenalnej - Ks. Zbigniew Czerwiński

TOP