Echo Apostoła

W co się ubieram, czyli kim jestem? (Ga 3, 26-29) 12 Niedziela Zwykła C

W jakiego Mesjasza wierzę? (Łk 9,18-24)

Echo ST

Duch łaski i przebłagania (Za 12,10-11) I czytanie

Lectio Divina

XII niedziela zwykła "C" (Łk 9, 18-24) - Jeden z proroków czy Jednorodzony Syn Jedynego Boga?

Skrutacja

XII Niedziela zwykła "C" (Łk 9, 18-24) - Siła wiary

Echo Ewangelii

Jesteśmy trynitarni (J 16, 12-15)

Echo Ewangelii

DUCH PARAKLET – OBIETNICA I DAR ZMARTWYCHWSTAŁEGO (J 14-16)

Rola charyzmatów w Kościele ... - ks. J. Kudasiewicz

Trójca Święta - wspólnota Osób Bożych

Duch Święty i misja odpuszczania grzechów

TOP