Echo Apostoła

Wspólnota z Jezusem (1 Kor 1, 3-9) 1 Niedziela Adwentu B

Echo ST

Obyś zstąpił (Iz 63,16b-17. 19b; 64, 3-7) I czytanie

Skrutacja

I niedziela Adwentu „B" (Mk 13,33-37) - Oczekiwanie na przyjście Pana

Echo Ewangelii

Nie śpijcie (Mk 13, 33-37)

Lectio Divina

I niedziela Adwentu „B" (Mk 13,33-37) - Czuwajcie!

"Ze sobą. Świadectwa małżonków o swoim powołaniu" - POLECAMY

Kurs Formacji Biblijnej 2020/20121

Uwielbienie i modlitwa za miasto Lublin w katedrze już 14.12.2020 godz. 19.40

Po co odmawiać różaniec? - ks. Wojciech Rebeta

TOP