Echo Apostoła

Mój złoty cielec (Jk 5, 1-6) 26 Niedziela Zwykła B

Echo ST

Oby Pan im dał swego ducha (Lb 11, 25-29) - I czytanie

Skrutacja

XXVI Niedziela zwykła "B" (Mk 9,38-43.45.47-48) - Czy jestem gorszycielem?

Echo Ewangelii

Kogo inni dostrzegają we mnie? (Mk 9, 38-43. 45. 47-48)

Lectio Divina

XXVI Niedziela zwykła "B" (Mk 9,38-43.45.47-48) - Co to znaczy gorszyć?

Rekolekcje kapłańskie - ks. prof. Robert Skrzypczak (UKSW)

+ks. prof. J. Kudasiewicz - Wniebowzięcie chrystofanią Maryi

Zdrada i co dalej - dr Jakub Kołodziej

O poczuciu winy - dr Jakub Kołodziej, OTS Lublin

TOP