"Między duchem a psychiką" - Niesamowita historia

Niesamowita historia

Nie zawsze jest nam łatwo odpowiedzieć na pytanie o najważniejsze zdarzenia z naszego życia. Czasami mamy wrażenie, że nie ma w nim nic szczególnego. Czasami trudno nam wybrać to, co naprawdę ważne. Gdy jednak zaczynamy opowiadać okazuje się, że ujmujemy nasze życie w kilku najwyżej kilkunastu historiach. Potem dziwimy się, że wybraliśmy właśnie te a nie inne historie, że jest ich tak niewiele i że pozornie nie wiążą się ze sobą. To ciekawe, że spośród tysięcy zdarzeń - które miały miejsce w naszym życiu- spontanicznie wybieramy tak niewiele.

To ciekawe, że niektóre - zdawać by się mogło obiektywnie ważne zdarzenia - idą w niepamięć, a do innych -pozornie błahych - wracamy przez lata. Niekiedy to, co zaważyło na naszym życiu osobistym, czy też zawodowym, to co obowiązkowo umieszczamy w życiorysie wcale nie pojawia się w naszych opowiadaniach. Jaki sens, jakie znaczenie mają więc te spontanicznie wybierane przez nas historie? Jaki sens mają pozornie niewiele znaczące wspomnienia, do których wracamy przez lata? Dlaczego zgubiony w przedszkolu miś jest ciągle obecny w naszych opowiadaniach, a pierwsza znaleziona praca pojawia się jedynie w Curriculum Vitae? Dlaczego wspomnienie pierwszej rowerowej wyprawy za miasto budzi więcej emocji niż wyprawy za ocean? Dlaczego wypowiedziane kiedyś przez ojca lub matkę słowa zostają na całe życie, a wiele ważnych treści z wykładów naszych profesorów zapomnieliśmy tuż po egzaminie? Tak to już jest z naszą osobowością, że w przedziwny sposób pielęgnuje ważne historie, po to, aby stały się kluczem do interpretacji przeszłych i teraźniejszych zdarzeń z naszego życia. Tak to już jest, że od tych ważnych historii zależy, co dostrzeżemy a co umknie naszej świadomości, co wyznaczy kierunek naszych życiowych poszukiwań a co okaże się mało istotnym faktem w ciągu wielości codziennych zdarzeń. Podobnie jest z dziejami kultur i narodów. Spośród opowiadanych przez wieki tysięcy historii zachowujemy w naszej kulturze kilka najważniejszych. Jest taka niesamowita historia o przejściu przez Morze Czerwone. Historia wybrana przez ludzi i Ducha Świętego, historia wspominana przez wieki i te wieki kształtująca. Historia wspominana do dziś, historia której spełnienie świętujemy rozważając mękę, śmierć i zmartwychwstanie naszego Zbawiciela. Gdy tracimy kontakt z tą niesamowitą historią, wtedy coraz trudniej jest nam odpowiedzieć na pytanie o to, co najważniejsze w naszym życiu. Mamy wrażenie, że nic szczególnego w nim się nie dzieje. Zaczynamy się gubić w informacyjnym szumie tysięcy pozornie istotnych informacji.
 
Ks. Wiesław Błaszczak SAC, Ośrodek Terapeutyczno-Szkoleniowy (OTS), Lublin
TOP