Niedziela, 26 maja (J 14, 23-29)

Pokój serca owocem miłości

W każdym objawieniu się Boga słyszymy „nie bój się”. Bóg zawsze przychodzi z darem pokoju, którym napełnia nasze serca.

Ten pokój nie jest dziełem ludzkiej inteligencji, ale owocem przyjęcia Ducha Świętego. To dlatego mówimy, że pokój zamieszkuje w nas. Drogą do posiadania tego pokoju jest życie nauką Jezusa. A to nie może się dokonać bez miłości. I tak jak zakochanemu największy trud poniesiony dla ukochanej wydaje się łatwy i oczywisty, tak samo Bóg pragnie, byśmy żyli Jego nauką, bowiem nie ma w niej nic trudnego dla tego, kto kocha.

Dzisiejszy świat pragnie pokoju, ale bez Ciebie, Panie, nie potrafi go sobie dać. Dlatego potrzeba dziś ludzi kochających Ciebie, aby pokój mógł wypełniać najpierw nasze serca, a następnie struktury tego świata.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP