Poniedziałek, 25 marca (Łk 1, 26-38)

Znaki obecności Boga

Wolność powiedzenia Bogu „tak”. Płodność w szerokim tego słowa znaczeniu, dawanie życia w sensie fizycznym, jak również w sensie duchowym.

Radość, która ma swe źródło w tym, co Bóg czyni dla człowieka, dobrowolne poddanie się Jego woli. W świecie, który wątpi lub wręcz odrzuca Boga, to poprzez takie postawy staje się On obecny. A także poprzez wspólnoty, które znakami jedności i wzajemnej miłości mówią światu o Bogu. A moc i dynamizm tych wspólnot płynie z osobistej, dojrzałej więzi z Jezusem, więzi zrodzonej z „niech mi się stanie według twego słowa”.

Pozwól mi, Panie, zawsze dostrzegać Twoją obecność w dzisiejszym świecie i na wzór Maryi naucz mnie mówić: „Niech Twoja wola pełni się w moim życiu”!

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP