Wtorek, 6 sierpnia (Łk 9, 28b-36)

Przez Przemienienie do Krzyża

Mojżesz i Eliasz, Prawo i Prorocy, dwie fundamentalne figury dla ludu pierwszego Przymierza, świadczą o konieczności śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

Nie ma innej drogi, aby człowiek mógł żyć życiem wiecznym, jak dar miłości uczyniony na Krzyżu, gdzie Bóg bez reszty daje się człowiekowi. Całe Prawo nabiera sensu dopiero w obliczu miłości będącej darem z siebie, miłości bez granic, czyli Krzyża. Podobnie prorocy, którzy ukazują sens Bożych dzieł w świecie i ogłaszają Jego wolę, oni także wskazują na Krzyż, jako największe dzieło miłości Boga.

Niech tajemnica Twego Przemienienia umacnia mnie w chwilach, kiedy buntuję się na mój krzyż, kiedy pragnę uciec od rzeczywistości, w której żyję. Daj mi zrozumienie, że krzyż jest miejscem spotkania z Twoją miłością.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP