Słowo na dziś (5.05.2020)

Dzisiejszy dzień należy do Barnaby. Józef, nazwany przez Apostołów Barnabas, to znaczy "Syn Pocieszenia", lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp Apostołów.

Gdy ledwo nawrócony Szaweł uciekł z Damaszku do chrześcijan w Jerozolimie, to ci obawiali się dawnego prześladowcy. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do Apostołów, i opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego, i z jaką siłą przekonania przemawiał w Damaszku w imię Jezusa. Ale Paweł musiał uciekać z Jerozolimy do rodzinnego Tarsu. Barnaba udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Gdyby nie cechy Barnaby: roztropność, odwaga i głęboka znajomość ludzkiej natury, to nie mielibyśmy św. Pawła, ani jego podróży misyjnych do Europy, ani jego listów.”

Ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP