Słowo na dziś (27.05.2020)

«Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią....

We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, które On sam wypowiedział: „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”». Św. Paweł był na tyle odważny, by napominać św. Piotra i by pouczać śródziemnomorskich biskupów. Dlaczego? Dlatego, że nie miał na uwadze swojej osobistej chwały, swojego zysku, ale tylko i wyłącznie chwałę i zysk Chrystusa. Św. Paweł pamiętał, że jego zbawienie i życie wieczne nie zostało zdobyte niczym innym, jak krwią Chrystusa.

Ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP