Studia w Sekcji Nauk Biblijnych Instytutu Nauk Teologicznych KUL

Zapraszamy do podjęcia studiów
 w   Sekcji Nauk Biblijnych
Instytutu Nauk Teologicznych KUL  Pobierz folder pdf

Zapraszamy również do szerokiej współpracy wszystkie osoby,
zarówno duchowne, jak i świeckie, zainteresowane naukowym
badaniem tekstów biblijnych i propagowaniem wiedzy biblijnej
w Kościele i w naszej Ojczyźnie

KONTAKT:

Kierownik SNB KUL
ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel
miroslaw.wrobel@kul.pl

Sekretarz SNB KUL
ks. dr Krzysztof Napora SCJ
krzysztof.napora@kul.pl