TV lectio divina - XXIV niedziela zwykła "A" (Mt 18, 21-35)

Przebaczenie z serca, temu który jest ci coś winien! Raz i drugi jeszcze może uda się ale zawsze? Zawsze z całego serca darować temu, kto cię prosi? Jaki wpływ na moje życie i życie wspólnoty chrześcijańskiej ma darowanie win - do wspólnej medytacji biblijnej zapraszają ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

TOP