TV lectio divina - II Niedziela Wielkiego Postu "C" (Łk 9, 28b-36)

Ewangelia, którą głosimy jest Słowem wypełnionym. Stary testament zapowiadał ale Nowy Testament jest wielkim "WYKONAŁO SIĘ!" Jeśli dziś dostajemy to Słowo, to Chrystus chce je wypełnić również w nas. Przemienienie Pańskie. Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej - ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

TOP