TV lectio divina - Niedziela Świętej Rodziny "A" (Łk 2, 22-40)

Czuwajmy ze Świętą Rodziną. Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej - ks. Jozef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks Robert Muszyński

TOP