TV lectio divina - Niedziela Chrztu Pańskiego "B" (Mk 1, 7-11)

"Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił" wzywaliśmy w Adwencie. Dziś, gdy Jezus wychodził po chrzcie z wody rozdarły się niebiosa. Potem rozedrze się zasłona w świątyni w chwili śmierci Jezusa na krzyżu. Chrystus rozdziera niebo dla nas. Miłość Boga do nas jest gwałtowna i gwałtownicy zdobywają królestwo Boże. Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej - ks. Paweł Matyaszewski, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

TOP