Forum charyzmatyczne i Lublin uwielbia 7-8.12.2018

Forum Charyzmatyczne adresowane jest do wszystkich osób, które pragną pogłębiać przyjaźń z Duchem Świętym. Czas forum to przede wszystkim czas modlitwy. Można żartobliwie powiedzieć, że konferencje naszych wyśmienitych gości to dłuższy wstęp do modlitwy, przez którą nas poprowadzą.

I Forum Charyzmatyczne jest poświęcone charyzmatom w służbie ewangelizacji. Będziemy prosić o namaszczenie, odnowienie łaski sakramentu bierzmowania i potrzebne dary Ducha Świętego do ewangelizacji. Po forum odbędzie się wydarzenie #LublinUwielbie, które jest wydarzeniem stricte ewangelizacyjnym.

TOP