Wniebowstąpienie Pańskie (Mt 28,16-20) - Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. (Mt 28,19.20)

Pobierz plik pdf

TOP