Chrystusa Króla Wszechświata - (Mt 25,31-46) - Czas przyjścia Pana

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie; błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi. (Mk 11,10)  Pobierz plik pdf

TOP