Niedziela biblijna (26.04.09) - modlitwa powszechna (dzieci)

Niedziela biblijna - Msza dla dzieci
III Niedziela Wielkanocna, rok B26.04.2009 

Modlitwa powszechna

 
Do Boga, naszego Ojca Niebieskiego skierujmy nasze prośby: 

1.       
Módlmy się za Kościół Święty, aby pomagał nam lepiej modlić się, prowadzić osobistą rozmowę z Bogiem poprzez uczenie nas słuchania, czytania, rozważania i rozumienia Pisma Świętego. Ciebie prosimy …
2.        Módlmy się za papieża Benedykta XVI, który tak często mówi o potrzebie życia Słowem Bożym na co dzień, aby Duch Święty pomagał mu i pouczał go jak zaszczepiać w nas miłość do studiowania Pisma Świętego. Ciebie prosimy ….
3.        Módlmy się za biskupów, kapłanów, rodziców, katechetów, animatorów, za tych wszystkich, którzy głoszą nam Słowo Boże, aby umacniali nas w wierze także dobrym przykładem swego życia oddanego Chrystusowi. Ciebie prosimy ….
4.        Módlmy się za chorych i cierpiących, aby czytając i rozważając z Ewangelii nauczanie i życie Pana Jezusa, uczyli się razem z Nim modlić i ofiarować swoje cierpienia dla innych. Ciebie prosimy …..
5.        Módlmy się za nasze rodziny, aby Pismo Święte stało się w naszych domach księgą, do której wszyscy będziemy codziennie zaglądali, która będzie nas karmiła wzajemną miłością, przebaczeniem, pomaganiem sobie nawzajem. Ciebie prosimy ….
6.        Módlmy się za nas samych, abyśmy mieli pragnienie poznawania Pana Jezusa przez czytanie Ewangelii o Jego czynach i Jego nauczaniu. Ciebie prosimy … 

Ks. Robert Muszyński, Lublin

TOP