Kurs formacji biblijnej

Ks. dr hab. Mirosław S. Wróbel, prof. KUL

Moderator Dzieła Biblijnego Jana Pawła II

Instytut Nauk Biblijnych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kurs formacji biblijnej

I Podstawowy kurs formacji biblijnej
II Pogłębiony kurs formacji biblijnej (w przyszłym roku akademickim) 

          Kurs jest prowadzony przez Instytut Nauk Biblijnych KUL i Dzieło Biblijne Archidiecezji Lubelskiej.
           Kurs jest kierowany do osób duchownych i świeckich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i duchowości biblijnej.

     Celem kursu jest:

- nabycie umiejętności interpretowania tekstu biblijnego i jego aktualizacji

- kształtowanie duchowości biblijnej

- pomoc w nabywaniu umiejętności wykorzystania Pisma Świętego w duszpasterstwie

- formacja animatorów Dzieła Biblijnego

 Wykłady w roku akademickim 2008/2009  (Podstawowy kurs formacji biblijnej)

Stary Testament: Prehistoria biblijna (dr hab. Krzysztof Mielcarek)

Nowy Testament: Życie i spuścizna literacka świętego Pawła (ks. dr hab. Mirosław S. Wróbel, prof. KUL)

Biblia w duszpasterstwie i w życiu duchowym chrześcijan (ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk)

Metody interpretacji Pisma Świętego (dr hab. Stefan Szymik MSF, prof. KUL)

Wprowadzenie w biblijny język grecki (Ks. dr Andrzej Piwowar) – zajęcia fakultatywne

 

            Oprócz wykładów – wspólnotowe przeżywanie duchowej lektury - raz w miesiącu Lectio divina w ramach Szkoły Słowa Bożego w Archikatedrze Lubelskiej oraz spotkanie z żywym Słowem Bożym „W blasku i mocy Słowa Bożego” w kościele rektoralnym na ul. Staszica – prowadzi ks. Mirosław S. Wróbel

 

          Zajęcia są prowadzone raz w miesiącu – w soboty w godzinach od 9:30 do 16:40 (zajęcia fakultatywne z języka greckiego od 16:45 – 18:15). Zajęcia odbywają się w gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Collegium Jana Pawła II na 9 piętrze – sala 927)

Terminy zajęć:

15 listopada 2008 r.

20 grudnia 2008 r.

17 stycznia 2009 r.

21 lutego 2009 r.

14 marca 2009 r.

18 kwietnia 2009 r.

23 maja 2009 r.

6 czerwca 2009 r.

Koszt kursu dla uczestnika na cały rok – 200 zł

Informacje i zapisy do 15.11.2008 r. prosimy kierować na e-mail – dzielbib@kul.lublin.pl

Do zgłoszeń prosimy o dołączenie opinii przełożonego (osoby duchowne) lub duszpasterza (osoby świeckie).

TOP