Niedziela Wielkanocna, 21 kwietnia (J 20, 1-9)

Pusty grób

Każda epoka i każdy naród ma swoich bohaterów, których podziwia. „Zginął w obronie …”, „Poświęcił się ratując …” etc.

Opłakujemy ich, podziwiamy, czytamy o nich książki, ale wolimy, żeby podobne wydarzenia nigdy na nas nie spadły. A Chrystus ukazuje coś dokładnie przeciwnego. Grób jest pusty. Śmierć na krzyżu, dobrowolne oddanie życia, rodzi do życia nowego, prowadzi wprost do zmartwychwstania. To nie ogrom cierpienia Chrystusa jest źródłem zbawienia, ale Bóg, który wskrzesza swego Syna ze śmierci przyjętej z Miłości. O szczęśliwy Krzyżu, o błogosławiona śmierci Chrystusa, z której rodzi się moje życie.

Nie chcę być widzem zmartwychwstania, ale chcę być świadkiem. Dlatego daj mi współumrzeć z Tobą, Panie, abym razem z Tobą powstał z martwych!

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP