Niedziela, 9 czerwca (J 20, 19-23)

Moc odpuszczania grzechów

Zmartwychwstały Jezus przynosi uczniom dar pokoju i posyła ich, aby mocą Ducha Świętego odpuszczali grzechy.

Relacja pomiędzy tchnieniem Ducha Świętego i władzą przebaczania jest bezdyskusyjna. Dlatego postawmy sobie pytanie, czy Duch, o którym wiemy, że jest nieodzowny do budowania wspólnoty Kościoła, nie chciałby nas zapytać, dlaczego tak mało głosimy i praktykujemy przebaczenie w naszym codziennym życiu. Nie dotyczy to wyłącznie sakramentu spowiedzi, ale całego nasze sposobu budowania wspólnoty Kościoła poprzez przebaczanie i prośbę o przebaczenie.

Wobec słabości moich braci, wobec podziałów w łonie rodzin, wspólnot, narodów i Kościołów, umacniaj w nas dar Ducha Świętego otrzymany na odpuszczanie grzechów, jednanie i budowanie poprzez przebaczenie.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP