Piątek, 12 lipca (Mt 10, 16-23)

Przezorni i nieskazitelni

Dla Ojców Kościoła przezorność węża to chronienie głowy, jako niezbędnej, aby przeżyć.

Dla chrześcijanina głową jest Jezus Chrystus, a więc nie ma ważniejszej sprawy, niż troska o wiarę, o łączność z Głową. Nieskazitelność chroni przed pragnieniem zemsty w obliczu doznanego zła. Nieskazitelność bez przezorności łatwo zwieść i oszukać, przezorność bez nieskazitelności zagraża gorliwości. Paradoksem tej ewangelii jest z jednej strony nakaz wystrzeganie się ludzi, a z drugiej, składania wobec nich świadectwa. Ale właśnie w tym jest zawarta istota tego tekstu. Przezorność chroni, aby ludzkie prześladowania czy argumenty nie niszczyły naszej wiary, a nieskazitelność czyni z nas świadków miłości Boga.

W obliczu trudności i lęku przed wyznawaniem wiary w Ciebie, Panie, dawaj mi głębokie zaufanie Twemu Słowu, iż to Ty sam będziesz mnie prowadził najlepszymi drogami.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP