Sobota, 17 sierpnia (Mt 19, 13-15)

Kto przeszkadza dzieciom?

Nie tylko pasterzy Kościoła winna zastanawiać dość oczywista obserwacja, że Jezus błogosławił dzieci, a nauczał dorosłych, a my dziś wkładamy dużo wysiłku w nauczanie dzieci, a dla dorosłych mamy pobożne formuły błogosławieństw.

W konsekwencji wiara dorosłych jest często zewnętrzną tradycją, która nie pociąga kolejnych pokoleń. To dorośli przez negatywny przykład, przez organizowanie swoim dzieciom tak wielu zajęć, że na spotkanie z Jezusem nie starcza już czasu, przez lekceważenie wagi wiary w codziennym życiu, przez podkreślanie znaczenia wykształcenia, pieniędzy, kariery, rzeczywiście nie pozwalają dzieciom przychodzić do Jezusa.

Nie pozwól, Panie, abym był dla kogokolwiek przeszkodą w spotkaniu z Tobą. Aby mój grzech, egoizm, złe świadectwo, oddalało moich bliźnich od Ciebie. Ale daj mi dziecięcy zapał i ufność, bym innych mógł prowadzić ku Twej miłości.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP