Piątek, 22 marca (Mt 21, 33-43. 45-46)

Plon należny Bogu

Czego oczekuje Bóg, posyłając swoich proroków, a na końcu Swego Syna? Przypowieść jest skierowana do faryzeuszów.

To oni nie chcą oddać Bogu należnego plonu. Odrzucają wezwanie do nawrócenia, żyją i utwierdzają się w hipokryzji, obłudnie oskarżając innych, że nie potrafią przestrzegać Prawa. Ale to faryzejski sposób życia, chęć uchodzenia za sprawiedliwych i pobożnych uniemożliwia wypełnienie istoty Prawa, najważniejszego przykazania „Słuchaj Izraelu, będziesz miłował Pana, Boga Twego (…) będziesz miłował swego bliźniego”. Bowiem takiego owocu oczekuje gospodarz. Dał nam wszystko, a w zamian chce byśmy żyli Jego miłością.

Panie, nie pozwól, abym przedkładał moją wolę ponad Twoją, a w każdym potrzebującym daj mi dostrzec Ciebie, posyłającego swe sługi po plon Tobie należny, po miłość do Ciebie i do bliźniego.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP