Niedziela, 23 czerwca (Łk 9, 18-24)

Pedagogia wyznania wiary

Koncentrując się na treści Piotrowego wyznania wiary możemy nie dostrzec jego pedagogicznego wymiaru.

Pierwszym etapem jest odkrywanie opinii innych na temat Jezusa. Drugi etap to pytanie o wewnętrzne przekonania uczniów, a ostatnim jest wyjaśnienie prawdziwej natury i misji Mesjasza. Ten schemat uczy nas, jak ma wyglądać nasze wyznanie wiary. Nie może być ono powtarzaniem opinii tłumów, ale także nie może być nieświadome tego, co inni mówią. Nie może pozostawać wyłącznie osobistym, subiektywnym przekonaniem, ale musi prowadzić do tajemnicy Krzyża i Zmartwychwstania.

Ty, Panie, także mnie posyłasz, abym był Twoim świadkiem. A za świętym Pawłem powtarzam: „Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystus” (Ga 6, 14)

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP