Wtorek, 9 lipca (Mt 9, 32-38)

Potrzeba żniwiarzy

Aby ukazać sens ustanowienia grona Dwunastu i rozesłania ich z orędziem Dobrej Nowiny,

Mateusz używa obrazu owiec pozbawionych pasterza, o które nikt się nie troszczy, którym nikt nie znajduje nowych pastwisk, których nikt nie broni. To w obliczu cierpienia obecnego w świecie, zagubienia sensu prawdy, odrzucenia najsłabszych, używania zła i przemocy, jako nieodzownych w budowie „nowoczesnego” społeczeństwa, Jezus nakazuje Kościołowi kontynuowanie Swej misji. Dziś także potrzeba uwalniania z mocy zła, aby człowiek mógł wychwalać Boga. Dzisiejszy świat potrzebuje Boskiego Lekarza, który nie cofa się przez żadnym cierpieniem, nieszczęściem czy grzechem.

Panie Jezu, w każdym pokoleniu potrzebujesz uczniów, którzy z wiarą zaniosą Twoje Słowo i Twoją moc wszystkim potrzebującym. Daj nam odpowiadać, jak Izajasz: „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6, 8)

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP