TV lectio divina - XXX Niedziela zwykła "C"(Łk 18, 9-14)

Modlitwa modlitwie nie jest równa, każdy z nas to wyczuwa, a jakość modlitwy weryfikowana jest przez jej owoce. Dziś także usłyszymy od samego Pana, że ten odszedł bardziej wysłuchany niż tamten. Którym z nich jestem ja? Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej - ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

TOP